Vad är ett antikvariat?

Tittar man på Wikipedia som oftast är en bra källa för allt man undrar över beskrivs antikvariat som en affär vars verksamhet är att sälja och köpa äldre och begagnade böcker, kartor, bilder, frimärken och även mynt. Så affärsverksamheten är bred med en gemensam nämnare och den är att alla föremål är gamla. Antikvariat finns i…

Continue Reading