Bergvärme och berggrundsborrning

Bergvärmen används för uppvärmning av bostäder och fastigheter. Processen görs med en bergvärmepump.

Bergvärme är egentligen solvärme som lagrats i berggrunden och utnyttjas för uppvärmning. Bergvärme tar tillvara på solenergi lagrad i berggrunden.

Processen börjar med att borra ett hål i berggrunden. Hålet kan vara mellan 100 och 200 meter djupt.

Nästa steg är att sänka ned ett rör i hålet som börjar cirkulera på ett sätt som gör att även vätskan cirkulerar. Berggrunden värmer upp vätskan. Resultatet blir att bergvärmen hämtas från borrhålet av en bergvärmepump. Själva pumpen använder en kompressorteknik för att utföra sin uppgift.

Sista skedet är att värmen distribueras till fastighetens eller husets varmvatten-, och värmesystem.

 

 

Vad kostar bergvärme?

 

Den ursprungliga investeringen för att installera bergvärme är relativt hög. Grävning, borrande och installation av bergvärmepump kan kosta mellan 80 000–180 000 kr beroende på projektets storlek.

En värmepump beräknas ha en livslängd på 15–20 år. Borrhålet går att användas i cirka 50 år. Systemets livslängd är därmed betydligt längre jämfört med andra värmesystem vilket gör att investeringen lönar sig på lång sikt.

För att få bättre förståelse för kostnaden är det bäst att kontakta ett företag som arbetar med bergvärme i din stad och begära en offert. Om du behöver installera bergvärme i örebro är Borr Wik ett bra alternativ. Tryck gärna på deras länk för att få veta på mer – http://www.borrwik.se/

 

Fördelar med bergvärme

 

Bergvärme har många fördelar. Det är miljövänligt och innebär en långsiktig lösning för dem som väljer att användas sig av det.

Bergvärme till skillnad från andra uppvärmningsformer är helt underhållsfritt och kräver el för att tillhandahållas.

Installationskostnaden för bergvärme är relativt hög, något som kan ses som en nackdel för vissa. Investeringen lönas sig i längden då anläggningen kan användas i många år framöver. Med andra ord återbetalas den höga ursprungliga summan som läggs ut.