Bergvärme och berggrundsborrning

Bergvärmen används för uppvärmning av bostäder och fastigheter. Processen görs med en bergvärmepump. Bergvärme är egentligen solvärme som lagrats i berggrunden och utnyttjas för uppvärmning. Bergvärme tar tillvara på solenergi lagrad i berggrunden. Processen börjar med att borra ett hål i berggrunden. Hålet kan vara mellan 100 och 200 meter djupt. Nästa steg är att…

Continue Reading