Användning av en homogenisator

Inom livsmedelsbranschen arbetar man hela tiden med att ge livsmedel så lång hållbarhet som möjligt. Varje år slängs det ofantliga mängder mat, helt enkelt på grund av att giltighetsdatumet på förpackningen har gått ut. Istället för att lukta, se och smaka på produkten. Det är få produkter, om ens någon, som man blir sjuk av…

Continue Reading