Specifikationer som städare

Som människa finns det alltid det man är bättre och sämre på och för att arbeta med kontorsstädning behöver man ett flertal specifika kvaliteter. Man måste givetvis vara duktig på själva konsten att städa med noggrannhet, kännedom om medels funktioner och hantering av städmaskiner. Men man behöver dessutom ett flertal andra personliga kvaliteter. När man arbetar med kontorsstädning i stockholm är det viktigt att man respekterar arbetsplatsen man är på genom att arbeta så tyst man kan. Man måste tänka på att man arbetar på en plats där man har ett förtroende att hålla tystnadsplikten för vad man kan råka höra och se.

 

Respekt och smidighet

I arbetet med kontorsstädning ska man lyckas med konstverket att både göra så rent som möjligt men samtidigt inte råka göra fläckar på dokument eller spilla vätska på datorer och annan teknik. Är man flera som städar samtidigt så är det också viktigt att man inte samtalar med varandra under arbetet för att störa kontorspersonalen så lite som möjligt. Har man möjlighet så är det också bra ifall man sparar städmoment som dammsugning till kontorspersonalens raster i största möjliga mån. Alla dessa respektfulla åtgärder kommer uppskattas av kontorspersonalen och leda till ökad kundnöjdhet.  

 

 

Viktigt hålla tystnadsplikten

Kontorsstädning innebär att man städar alla ytor på ett kontor. Det gör det mer eller mindre omöjligt att inte stöta på dokument eller annan typ av material som kan vara av intresse såväl för egen person som för någon utomstående eller konkurrerande företag. Vid extra känsliga kontorsstädningar kan det till och med hända att städpersonalen, åtminstone i vissa rum, har med sig en väktare eller annan personal. Det ger en extra trygghet både för städpersonalen och kontorets anställda. Men i normala fall behövs endast ett avtal om sekretess, eller i vissa fall inte mer än samma respekt för kunden som man har gällande alla slags kontorsstädningar.