Lyssna till tystnaden med en hörapparat från Signia

Livet rullar på, obönhörligen, och nästa dag avlöser den föregående. Frågan är vad du, just DU, gör med de dagar som du har fått?

För en dag kommer du nämligen att få slut på dagar.

Den viktiga tystnaden

När denna, sista, dag kommer vet vi inte. Låt därför denna ovisshet bli till den inspiration som får dig att leva fullt ut idag. Många av er kanske tolkar detta som att man verkligen måste kämpa och stå i för att leva ”fullt ut”. Tvärtom handlar det om att hitta något som är meningsfullt just nu. Vad är det som du känner är viktigast att pyssla med idag?

Vissa dagar kan svaret vara att arbeta hårt för att nå ett mål. Andra kan det vara att helt enkelt inte göra något alls – utan bara lyssna på ljudet av vinden som vandrar genom trädkronorna.

Ibland är inaktivitet det meningsfullaste och viktigaste som vi kan ägna oss åt. Kanske framför allt i dessa tider när allt bara rullar på fortare och fortare. Att vara upptagen är något eftersträvansvärt – för det betyder att vi är på väg någonstans.

Tänk dock om detta ”någonstans” egentligen inte är särskilt bra för oss. Vad innebär det att vi håller på med just nu.
Att reflektera över sådant här är något som många av oss gör mer och mer ju äldre vi blir. För med tiden kommer (förhoppningsvis) visdom och ödmjukhet – och kanske även en hörapparat från Signia.

Det är detta utbyte som vi gör mot ungdomens energi och vilja att utforska saker och ting utan att egentligen oroa oss för morgondagen.

För den som sörjer frånvaron av ung energi kan vi därför glädjas åt att vi byter ut detta mot klokskap och eftertanke. Det är en rätt bra, och skön, deal som man kommer att uppskatta med tiden.