Trädfällning utan missöden i Norrtälje

Träd är viktiga. De hjälper till med att reglera klimatet och ger skugga och vindskydd. Träd fungerar också som insynsskydd för oss som ibland tycker att vi bor lite för nära grannarna. Träd ger oss frukter och annat matnyttigt. Ibland måste vi ändå besluta att ta bort dem.

Det är sorgligt att behöva såga ner träd men det kan finnas goda skäl. Ibland står träden så till att de gör skada på till exempel en byggnad. Rötterna kan ha växt under husets grund eller så är grenverket i färd med att ta över ditt hem. Trädet måste fällas.

 

Hur fäller man ett träd?

Tekniken när man fäller ett träd beror mycket på storleken. Den andra viktiga faktorn handlar om utrymmet. Ett mycket stort, tjockt och högt träd som står väl till kan fällas ganska enkelt. Man sågar först ut ett riktskär för att sedan fortsätta med att kapa hela trädet. 

Det finns många skäl att överlämna trädfällning till proffsen. En trädfällning i Norrtälje är långt ifrån riskfri. Det finns en rad faktorer som kan orsaka problem och träd fällda av amatörer orsakar kroppsskador varje år. 

Tänk på var trädet ska falla. Tänk på var du är. Tänk på var husdjur och barn är.

 

En tjänst för alla

Trädfällning är inte något som ska beställas eller utföras utan eftertanke. Nyttan som träd gör är oftast större än den eventuella vinst man får genom att fälla träd. Endast när träd utgör en verklig fara genom placering eller sjukdom bör det faktiskt tas bort.

När det är nödvändigt att fälla träd är det nästan alltid ett jobb som ska överlåtas till yrkespersoner. De vet hur arbetet ska utföras och kan kalkylera risker. De har rätt utrustning och erfarenhet. Inte minst brukar det ingå att de också tar med sig riset som uppstår. Det sparar mycket jobb!