Hjälp med logistik av en tredje part

Inom området logistik så är det egentligen tre delar som ska fyllas. En avsändare, en mottagare och en som förflyttar leveransen mellan dem. Det är också den som brukar kallas tredjepartslogistik. Den fraktfirman eller företaget som ser till att leveransen kommer från avsändaren till mottagaren på bästa möjliga sätt.

När man arbetar med tredjepartslogistik så kan man göra det på flera olika sätt. Man kan vara en samarbetspartner som ser till att flödet sker smidigt. Men man kan också själv vara fraktbolaget som ordnar förflyttningen genom att ha egna bilar och andra fraktmedel till hjälp.

 

Behov vid sidan av

När man ska sköta tredjepartslogistik så finns det också andra behov som kan behöva fyllas. Kanske behövs det en lagring av godset innan det förs vidare till mottagaren. Om man väljer att själv ha ett lager så kan man både få ett lättare arbetssätt och även höja sina intäkter.

Det kan även vara så att mottagaren ska skicka tillbaka något till avsändaren, såsom tomma lastpallar eller något annat. Då blir det en ökad fyllnadsgrad som gör att man tjänar pengar både på turen och returen. 

 

 

Allt smått runt omkring

Den som skickat ett brev eller paket vet att det är mycket runt omkring som ska ordnas när något ska skickas. Är det dessutom något som ska skickas som är ömtåligt eller skrymmande så är det ännu mer arbete med det. Och ska det dessutom skickas utomlands så är det en hel del papper som ska fyllas i och som ska följa med leveransen.

Vill man som avsändare så kan man nyttja en partner inom tredjepartslogistik även till dessa bitar. På det sättet kan man fortsätta göra det som man är bäst på. Och slippa lägga tid på något som man kanske sällan gör och kanske inte riktigt vet hur man ska lösa.