Hjälp med logistik av en tredje part

Inom området logistik så är det egentligen tre delar som ska fyllas. En avsändare, en mottagare och en som förflyttar leveransen mellan dem. Det är också den som brukar kallas tredjepartslogistik. Den fraktfirman eller företaget som ser till att leveransen kommer från avsändaren till mottagaren på bästa möjliga sätt. När man arbetar med tredjepartslogistik så…

Continue Reading