En värmepump är en smart investering

Det finns flera olika smarta system för värmepumpar, som exempelvis bergvärme, luft/vattenvärme, luft/luftvärme, jordvärme, sjövärme och grundvattenvärme. Alla har de sina för- och nackdelar, men det som avgör vilken värmepump som är optimal är husets förutsättningar och tomt. Tyvärr finns det ingen värmepump som passar i alla hus.

En bergvärmepump tar sin värme djupt nere i berget vilket så klart kräver att man först borrar djupt med hjälp av en brunnsborrare. Jordvärme liknar bergvärme men tar sin energi från jorden istället. Men installationen kräver en stor tomt för att lyckas. Sjövärme fungerar på liknande sätt, men har man ingen sjötomt är det rätt kört. Alla systemen förutsätter också att man har ett vattenburet värmesystem installerat i huset. 

 

 

Viktigt att även försöka sänka sin förbrukning av värme och varmvatten

Innan man väljer värmepump är det bra att försöka sänka sina uppvärmningskostnader och även sin förbrukning av varmvatten. Detta kan man exempelvis göra genom att tilläggsisolera vinden och täta fönster och dörrar. Varmvatten kan man spara genom att installera energismarta kranar i kök och badrum, men även genom att försöka duscha kortare tid. Genom att minska sin förbrukning kan man klara att tillgodose hushållets behov med en mindre värmepump, som då också kostar mindre.

När man anlitar hjälp för att installera en värmepump har man rätt att nyttja det så kallade ROT-avdraget på själva arbetskostnaden. Men priserna kan skilja en hel del mellan de olika företagen som installerar värmepumpar. Det kan därför vara en bra idé att först vända sig till ett par olika för att ta in offerter. Ett företag som installerar värmepumpar kan också hjälpa till med att hitta den pump som är mest optimal för huset. Värmepumpar och deras installation är en större investering så det är därför viktigt att även be om referenser och att kolla upp dessa.