Så lyser du upp tillvaron

Det är ett faktum att det sker alldeles för många självmord i Sverige. Vi är ett land som dras med mycket psykisk ohälsa per capita och många söker hjälp för depression och nedstämdhet. Ibland hör man förklaringen att det kan ha ett samband med att Sverige under en stor del av året är ett väldigt…

Continue Reading