En kraft för privatpersoner och företag

En doldis för många, kanske. Samtidigt en aktör som får saker och ting att fungera. Det är Farmartjänst, ett företag som hängivet utför sådant som det stora flertalet sällan funderar på. Med en organisation som finns över hela landet består farmartjänst av mindre, lokala enheter som i sin tur sysselsätter människor i olika former. En del är egna underleverantörer, andra har någon form av anställning. Organisationen är ISO-certifierad och utlovar korta beslutsvägar, lokalkännedom och hög kvalitet. Farmartjänst är en totalentreprenör och arbetar för såväl privatpersoner som både små och mycket stora företag.

 

 

Farmartjänst finns i hela landet

 

Man hittar Farmartjänst bland annat i Varbergs kommun. Där erbjuds kompetent personal som kan hantera en modern maskinpark. De erbjuder bland annat hjälp med bemanning och lagerarbete, snöröjning, skogsarbete, trädgårdstjänster och skötsel av grönytor. Man utför även markarbeten och är i allt flexibla, snabba och effektiva. Medarbetarna kan sitt jobb och är självgående vilket gör att man som kund kan känna sig trygg med att anlita Farmartjänst. Att som företag hålla sig med lager av material och gods är självklart. Lika självklart är det att personal från Farmartjänst sysslar med Lagerarbete i varberg.

 

En entreprenör för dina behov

 

Namnet ”farmartjänst” kan vara lite missvisande eftersom man arbetar väldigt lite med lantbrukare. Det är med andra ord inte fråga om lantbrukstjänster. Farmartjänst är heller ingen avbytartjänst i traditionell bemärkelse utan en allt viktigare kundgrupp är privatpersoner eftersom de arbeten som utförs i många fall kvalificerar för ROT-avdrag. Det innebär att man som privatperson kan göra avdrag för del av den kostnad tjänsten kostar. Mer om det finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Helt klart är dock att Farmartjänst är en resurs för väldigt många. Så nästa gång du behöver hjälp med att klippa häcken eller kanske fixa till trädgården inför en husförsäljning, så finns Farmartjänst där.