Skicka paket med ett effektivt fraktföretag

Det är väldigt ofta som man kan se Schenker lastbilar ute på de svenska vägarna. Det är dock inte bara med lastbilar som de fraktar gods, de är riktigt stora när det kommer till fartygsfrakt samt använder sig av både tåg och flyg. Som en av de stora fraktbolagen så tar de även sitt ansvar när det kommer till miljön.

Schenker och miljön

Schenker kan i dagsläget erbjuda miljövänliga lösningar för samtliga av sina transportsätt, vilket gör det möjligt för kunder att minska eller kompensera för koldioxidutsläppen längs hela leveranskedjan. Inom flygfrakt kan de till exempel minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent och inom sjöfrakt kan utsläppen minska med upp till 50 procent.

Schenker har även miljövänliga lösningar när det kommer till transporter på land då de använder sig av innovativa motorer och bränslen. I deras byggnader används energieffektiva och hållbara koncept. Vill man veta koldioxidavtrycket i leveranskedjan man är en del av så är de öppna med den informationen samt kan ge rekommendationer för hur den ska kunna bli ännu bättre.

Ett företag med framtidsvisioner

Schenker är ett innovativt företag som ständigt strävar efter att utveckla sina tjänster för att möta kunders behov. Det började redan då grundaren av företaget, Gottfried Schenker under 1800-talet lanserade idén att samla gods från avsändare och transportera ut det i samma sändning.

Schenker har följt med i samhällets utveckling och idag kan man till exempel använda sig av en funktion som de kallar Smartbox när man skickar gods med dem. Smartbox gör det möjligt att följa sin leverans dygnet runt över hela världen och med spårning i realtid. Man får en detaljerad översikt av sin frakt där man till exempel kan se fuktighet och temperatur.

Vill man skicka ett Schenker paket till bästa möjliga pris så kan man läsa mer på billigtpaket.se/schenker/.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *